Ožehavé téma – práce výboru SVJ

Na jedné straně máme výbory, jejichž práce opravdu není kvalitní, o domy se nestarají a přitom mají možná odsouhlasené nadstandardní odměny.

Na straně druhé jsou tu zodpovědní, pracovití předsedové, správci, členové výboru, kteří pro dům dělají to nejlepší. Často místo vlastního volného času. A stejně sklízí kritiku a stížnosti.

Kde je pravda? Jaké jsou povinnosti výboru?

Pravda je, že výběr výboru, potažmo předsedy, je zásadní. Dobrý, svědomitý předseda dokáže dům zhodnotit, zlepšovat jeho stav a to i za minimální náklady (například získáním dotací pro dům). Špatný předseda naopak umí fungování domu úplně rozložit a dostat dům do potíží.

Nevděčná funkce – práce ve výboru

Za poslední roky přibývá výborů, kde členové už své funkce dále vykonávat nechtějí. Často se není čemu divit. Práce je to mnohdy nevděčná, místo vlastního volného času a výše odměn není příliš motivační. Často nepokryje ani náklady. Pak se ještě najdou kritici, kteří i dobrou a zodpovědnou práci propírají, přitom se sami nezapojí. Jednoho dne už toho má i ten nejlepší správce tak akorát.

Funkce ve výboru s sebou nese řadu povinností, úskalí a nemilých úkolů. Od povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, přes kontrolu, upomínání sousedů i řešení sousedských sporů.

Všichni vlastníci očekávají perfektní správu, nové vybavení, odpovídající standard. A samozřejmě za co nejmenší peníz. Když se pak takovému výboru i podaří pěkná investice do domu, například zateplení nebo výměna oken, je za tím spousta “neviditelné” práce. Výbor například zajistí dotaci, řeší výběrové řízení na dodavatele, hlídá řádné vykonání práce a předání díla… a pak čelí kritice chytrolínů, kteří sice nic řešit nechtějí, do výboru se nezapojí, za to ale mají daleko lepší/levnější/kvalitnější/rychlejší řešení a vědí to nejlíp.

Co dělat, když výbor odstoupí a nový není zvolen?

S nezájmem o práci ve výboru se často potýkají domy, ve kterých se řeší větší technické nebo právní problémy. Na druhou stranu stále přibývá i domů, kde vše funguje dobře, jen členové výboru už jsou vyčerpaní, a nikdo nový nebo mladší nemá čas, chuť nebo potřebné schopnosti.

Co tedy dělat, když nám na shromáždění vlastníků odstoupí výbor a nový se nezvolí? Možností není mnoho. Činnost společenství je paralyzovaná – nelze vykonávat exekutivní činnost v rámci SVJ a také nemá kdo zastupovat SVJ ve vztahu ke třetím osobám.

Členům výboru, kteří odstoupili, začíná běžet dvouměsíční lhůta do odstoupení z členství ve výboru. Během této doby ještě vykonávají svou činnost, mohou SVJ zastupovat, uzavírat smlouvy, jednat s dodavateli a partnery. Během této doby byste měli vyřešit zvolení nového výboru.

Nejlépe hned na shromáždění, kde starý výbor odstoupil, rozhodněte o svolání a datumu konání dalšího shromáždění, jehož programem bude právě volba nového výboru. Vyzvěte také členy, aby zaslali výboru své návrhy na výběr nových členů výboru a dejte dohromady jednotlivé body, o kterých se bude na příštím shromáždění hlasovat.

Jedním z bodů hlasování může být například i změna stanov. Proč? Protože pokud nebude dostatečný počet ochotných členů, kteří utvoří nový výbor, nikam se neposunete. Respektive hrozí, že se výbor nezvolí ani napodruhé.

Změna stanov SVJ?

Můžete stanovy změnit tak, že snížíte počet členů výboru a budete doufat, že nižší počet obsadíte. Minimální počet členů výboru jsou dva.

Například pokud máte ve stanovách, že členem výboru může být pouze stávající člen SVJ, pak by bylo dobré zvážit možnost, kdy členem výboru, případně předsedou SVJ může být i nečlen. Pak je možné svěřit správu profesionálnímu předsedovi.

Je možné změnit stanovy tak, aby výkonným a statutárním orgánem nebyl výbor, ale pouze předseda SVJ. Pak by stačila jen jedna osoba, případně specializovaná služba profesionálního předsedy.

Často se také stává, že když je vybrán profesionální předseda, někteří členové výboru se ještě rozmyslí a ve funkci zůstanou. Protože jim tím spadne balvan náročné administrativy z ramen.

Výbor pak tvoří profesionální předseda a další členové SVJ. I toto řešení je možné a velmi jednoduché.

Potýkáte se s takovou situací? Ať už by se vám hodila odborná konzultace nebo přímo služby profesionálního předsedy, můžete se na nás kdykoli obrátit.