Nový správce domu? 3 kroky jak na to

3 kroky jak změnit správce domu

Opakované nepřesné vyúčtování, špatná komunikace nebo příliš dlouhé řešení poruch – možná i ve vašem panelovém domě se setkáváte se stejnými problémy. A také vám již pomalu dochází trpělivost se správcem vašeho domu. Co s tím?

Krajní možností, když už selhaly veškeré pokusy o nápravu, je změna správce. Mnoho lidí v panelových domech se může tohoto procesu obávat. Ve skutečnosti není čeho. Pouze je nutné vše dobře naplánovat a rozmyslet.

Jako se to povedlo jednomu z domů v Mostě. Jak celý proces probíhal?

Jaké byly důvody pro změnu?

Lidé v jednom z panelových domů se zhruba 100 byty v Mostě zažívali po dlouhé roky ne příliš šťastné období. Mnoho věcí spojených se správou domu nefungovalo – počínaje nepřesným vyúčtováním, opakovaným zdražováním služeb bez jasného vysvětlení, až po příliš dlouhé termíny pro řešení poruch.

Mnohé dopisy a návštěvy firmě, která správu zajišťovala, nepomohly. Již mnohokrát se proto obyvatelé domu domlouvali na společných schůzích, ale i když se jen potkali na chodbě, o možnosti změny správce.

Krok č. 1 – Schůze s rozhodnutím o ukončení spolupráce

„Společně s obyvateli domu jsme se proto domluvili na organizaci schůze. Ta se uskutečnila v dubnu loňského roku a rozhodli jsme se na ní, že zvolíme cestu změny správce domu a přejdeme k jiné společnosti. Na schůzi jsme se museli nejprve dohodnout na termínu další schůze, kde dojde ke skutečné formální výpovědi spolupráce. Shoda byla na letním termínu,“ říká předseda domu, který měl kompletní přechod na svých bedrech.

Krok č. 2 – Schůze – hlasování a sepsání výpovědi

Na letní schůzi obyvatel domu se lidé dohodli a odhlasovali ukončení spolupráce se stávajícím správcem. Byl zde také přítomen právník. Ten pomohl vyhotovit potřebný zápis ze schůze o ukončení spolupráce se stávajícím správcem. Pomohl také sepsat výpověď tak, aby splňovala všechny náležitosti a formality.

Na schůzi byl již přítomen zástupce nového správce, který odpovídal na dotazy obyvatel a popsal, jak by mohla nová správa domu fungovat včetně základních cen za daný rozsah služeb.

„Výpověď jsme u stávajícího správce podali 31. 7. s tím, že výpověď bude platná k 31. 12. daného roku. Důvodem bylo především to, že ke konci roku dochází k vyúčtování veškerých energií a přechod k novému správci pak byl jednodušší,“ popisuje předseda.

Krok č. 3 – Nový správce

K 1. lednu následujícího roku pak převzala nová společnost kompletní správu domu. „Nejprve muselo dojít k soupisu všech majitelů bytů, zjištění stavu měřičů a podobně, tedy faktické převzetí domu novým správcem,“ uvedl předseda.

Viditelná byla podle něj především změna přístupu i způsob komunikace nejen s vedením domu, ale i s běžnými obyvateli.

Pro dům a jeho obyvatele bylo také zásadní, že se například do paušálních plateb za správu vešly úkony, které dům u předchozího správce musel platit zvlášť.

„Zvolili jsme si také přesně rozsah služeb, který našemu domu vyhovoval. Oproti předchozímu správci jsme tak ušetřili zhruba 40 korun na měsíc
a byt
, což je v ročním souhrnu velmi zajímavá částka. Rozhodnutí určitě nelitujeme a těm, kteří nejsou spokojeni, bych určitě doporučil to stejné.“
uzavřel předseda.

Nejste se službami správce spokojení? Přemýšlíte také o změně? Pozvěte si nás na domovní schůzi.