Mostem hýbe Legionella

Bakterie Legionella v Mostě

Legionella Pneumophila – pouhým okem byste tuto bakterii sotva zahlédli, přesto dokázala pěkně zahýbat takovým městem, jako je Most. Důvodem byla informace vyplývající z měření o údajném výskytu této bakterie v Mostě. I to bylo hlavním tématem diskuze na nedávném setkání odborníků s veřejností na Magistrátu v Mostě. Zde jsou nejdůležitější výstupy tohoto setkání.

V Mostě není a nebyla Legionella ve vysokém množství

Podle zástupce Státního zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, který je akreditovanou laboratoří pro zjišťování této bakterie, v bytech v Mostě nikdy nedošlo k nálezu vysokého množství Legionelly a nikdy to nebyl nebezpečný druh Legionelly.

Vyšetření vody na Legionellu nikdo nemůže nařídit

Kontrolu přítomnosti Legionelly ve vodovodním řádu nemůže nikdo nařídit. Zákonem není daná ani četnost takových kontrol.

Kontroly se provádí v případě, že existuje podezření na infekci vody nebo při stížnosti spotřebitele. Jinak výrobce teplé vody provádí kontrolu dle potřeby.

Družstva nebo SVJ nemají žádnou zákonnou povinnost sledovat limity a provádět jakoukoli preventivní činnost v žádných časových úsecích. Zákon ani přesně neudává, jak by lidé měli postupovat. V případě odsouhlasení měření obyvateli domu, by se měli obrátit na akreditovanou laboratoř.

Legionella Pneumophila
– vodní bakterie, běžná v malém množství v tekoucí i stojaté teplé vodě
– způsobuje plicní infekce
– přenáší se vzduchem, méně často koloniemi ve vodě
– jediná epidemie v ČR: 1998 v IKEM (Praha)
– onemocnění se dá léčit antibiotiky
– náchylní k onemocnění jsou důchodci a oslabení jedince (např. po operaci)


Sídliště nejsou rizikovým místem

Sídlišťové rozvody nepředstavují pro zdravou populaci velké riziko. Množství teplé vody, které se v domech spotřebuje, je tak velké, že aby došlo k přemnožení bakterie, musela by být v domech dlouhodobě nepoužívaná větev vodovodní sítě.

Měření na množství Legionelly je v Mostě pravidelné

Teplárna, která dodává teplou vodu do Mostu, provádí pravidelné čistění ve výměníkových stanicích zhruba jednou měsíčně. Dělají se také namátkové testy u vstupů a výstupů u výměníkových stanic.

Na požadavek odběratele je možné provést tzv. termodesinfekci (ohřátí vody na 70 stupňů Celsia na minimálně 10 minut), případně teplárna zajistí chemické čistění.

Náklady jsou v řádu několika desítek tisíc korun pro výměníkovou stanici, což není nic finančně náročného.

Jak a kdo měří přítomnost Legionelly

V případě podezření na výskyt Legionelly by se lidé měli obracet pouze a výhradně na akreditované laboratoře. Jsou jím například Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, který provádí testy, nebo hygienická stanice v Mostě, která odebírá vzorky.

Ty se následně kultivují zhruba týden. Poté jsou známé výsledky. Zprostředkovat testy je ochotna také samotná teplárna.

Cena za rozbor vody se pohybuje od 390 do 1.000 korun dle zvolené akreditované laboratoře.

Rozbor vody na Legionellu

Jak se Legionella chová

Legionella se šíří po proudu, šíří se s cirkulací od přemnožené kolonie dál po vodovodním systému. Optimální teplota pro její množení je 20 až 40 stupňů.

Ve studenější vodě mohou bakterie přežívat, ale nejsou schopné se množit. Stejně tak přestává bakterie růst při teplotě nad 45 stupňů.


Účinná domácí dezinfekce: Čištění nebo výměna

V případě, že se skutečně Legionella objeví, je nejlepší cestou dezinfikovat perlátory a hlavice. Nejlépe je buď vyměnit úplně, nebo třeba ponořit do sava a mechanicky odstranit usazeniny.