Mostečany trápí nefunkční čipy dveří i netěsnící okna… ale hlavně, zbytečně dlouhá náprava

Mostečany trápí

Bydlení na sídlištích má mnoho výhod, ale nezřídka je spojeno s nedokonalostmi a ne úplně příjemnými záležitostmi. Některé se dají vyřešit lehce, u jiných je třeba hledat k řešení složitější cestu.

S ne vždy příjemnými událostmi se setkávají také obyvatelé mosteckých sídlišť. A na řešení některých z nich se snaží odpovědětodbornice na bytové právo.


„Setkali jsme se například s případem, kdy v jednom z bytových domů přestal fungovat čip na vchodových dveřích. Družstevníci přitom na opravu museli čekat zhruba týden, protože správce jim nařídil, jaká firma může závadu opravit. Mezitím z domu zmizelo několik věcí,“ uvádí jeden z konkrétních příkladů paní Alena.


Podobný případ se odehrál také v Mostě, kdy jedné mladé rodině v zimě přestalo těsnit okno a do bytu profukovalo. Na opravu musela rodina s malým dítětem čekat téměř 30 dní.

Opět se podle nařízení nemohli obrátit na jinou, než správcem určenou firmu.

Správce má zajistit neodkladnou opravu

Správce domu by měl přitom v obou výše uvedených případech zajistit neodkladnou nápravu bez zbytečné prodlevy. Zda je možné týden v prvním a téměř 30 dní ve druhém případě skutečně považovat za dobu „neodkladnou“ je však podle JUDr. Zuzany Juppové otázka.


„Co mě jako právníka na bytové právo trochu zaráží je, že nemožnost družstevníků zajistit si, například prostřednictvím svého předsedy, jinou odbornou firmu. Bez bližšího prozkoumání nicméně nemohu podmínky komentovat. Obecně by ale mělo platit, že zájmem správce, případně předsedy družstva by měla být co nejrychlejší náprava. Pokud existuje jakékoliv omezení ve výběru firmy zajišťující opravy, evidentně zde není něco v pořádku.“ uzavírá specialistka na bytové právo.