Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky provozované společností GABIT spol. s. r. o., IČO 60280476, se sídlem Kpt. Jaroše 99/1, 434 01 Most, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 6699/KSUL (dále jen „provozovatel“), umísťují na Vaše zařízení textové soubory nazývané cookies.

Jak spravovat cookies

Cookies lze spravovat v panelu Nastavení cookies, který je kdykoli přístupný na webové stránce.

Webové prohlížeče podporují správu cookies, respektive umožňují upravit nastavení ohledně ukládání cookies. Nastavení těchto prohlížečů umožňuje povolení nebo zakázání ukládání všech cookies, čtení cookies, smazání, přičemž nastavení je vždy individuální pro každý webový prohlížeč. Pro prohlížení webu bez ukládání informacích můžete také využít funkci anonymního prohlížení, během kterého se na Vaše zařízení neukládají cookies.

Návody ke změně nastavení k nejvíce používaným internetovým prohlížečům najdete na těchto odkazech:

  • Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 
  • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies 
  • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  • Opera - https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
  • Safari iOS - https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. Google Analytisc používá soubory cookies, které jsou ukládány do Vašeho zařízení umožňující analýzu návštěvnosti této webové stránky.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Na tuto službu se vztahují vlastní zásady ochrany uživatelských údajů, které jsou k dispozici u příslušného poskytovatele služeb.

Pokud nesouhlasíte a nepřejete si být při návštěvě webových stránek předmětem analýzy, můžete využít níže uvedený odkaz a takové služby vypnout či se z nich odhlásit.

Pro Google Analytics:

a)      Zásady ochrany osobních údajů https://policies.google.com/privacy

b)     Odhlášení z analýzy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.