Cesta k jinému správci domu? Není až tak dlouhá!

Změna správce domu

V mnoha obytných domech na jaře probíhají nebo budou probíhat domovní schůze. Možná vás v souvislosti s tím napadlo, jestli servis, který ve vašem domě poskytuje váš správce, je dostačující a zda by s tím šlo něco dělat.

Pokud už selhaly pokusy o nápravu a domluvy se správcem v minulosti, je možnou cestou zkusit správce jiného. Je to ale tak jednoduché?

„Cesta k případnému novému správci bytového domu není zcela banální záležitostí, ale není ani zas až tak dlouhá. Důležité je si vše důkladně rozmyslet a koordinovat,“ upozorňuje odbornice na domovní právo Zuzana Juppová.

Potřeby domu

Nejprve by si měl domovní výbor s předsedou specifikovat, jaké jsou potřeby domu a co vše si chcete v rámci domu zařizovat sami a jaké služby byste raději předali profesionálním správcům.

„Vše se v oblasti bydlení rychle mění a lidé, kteří se v pravidlech správy bydlení každý den nepohybují, obvykle nejsou schopni zaznamenat všechny změny, ke kterým v této oblasti dochází. Také je nutné vycházet z dokumentů společenství. Není proto vždy rozumné spoléhat se na univerzální návody.“ řekla Zuzana Juppová.

Oslovte další správce

Po vyjasnění potřeb domu je dobré oslovit více společností, které se správou domu zabývají.

Některé z firem jsou ochotny se přímo účastnit domovních schůzí, kde mohou bezprostředně odpovídat na vaše otázky a upřesnit rozsah služeb.

„Být členem SVJ nebo družstva, určitě bych tuto možnost využila. Osobní setkání se zástupci případného nového správce může spoustu věcí vyjasnit bez zbytečného zdržování. Správce poskytne informace, na které by Vás třeba ani nenapadlo se zeptat,“ doplnila Zuzana Juppová.

Rozhodujte sami, s kým chcete spolupracovat

Následnou nabídku na správu je třeba projednat v rámci výboru, případně schůze členů družstva či SVJ.

Následně je nutné ji dle pravidel domu přijmout. Poté začíná hlavní část převzetí správy domu, kdy je potřeba předat veškeré informace o bytech, vlastnících bytů, bydlících i družstevnících. To zabere určitý čas.

V případě, že nový správce bude zajišťovat i technické služby, měl by nejprve technik provést kontrolu celého domu, platných revizí, uzavřených smluv na opravy a údržbu a měl by vyhotovit zápis.

„Všechny revize by měly být zaevidované do informačního systému a hlídána jejich platnost. Dle požadavků domu by měla být zajištěna i havarijní služba. Samozřejmostí by mělo být, že si dům sám rozhoduje, s kým chce spolupracovat.“ uzavřela Zuzana Juppová.